• slide
 • slide

Kuntoutumiskoti Suinula


Suinulassa mahdollistuvat eriasteiset asumis- ja kuntoutumispalvelut tehostetusta tuesta tuettuun asumiseen. Suinulan asuntola tarjoaa tehostettua tukea ja rivitalo palveluasumista. Asukaspaikkoja Suinulan asuntolassa on 20 ja rivitalossa 8. Henkilökunta työskentelee Suinulassa ympäri vuorokauden kaikkina viiikonpäivinä. Suinula on avattu syyskuussa 2007.

Asukkailla voi olla psyykkisen sairauden lisäksi monenlaista tuen tarvetta somaattisen sairauden, vamman tai taustalla olevan päihderiippuvuuden vuoksi. Asukkaat ovat 18-65 -vuotiaita, fyysisesti toimintakykyisiä ja ilman apuvälineitä liikkuvia. Kuntoutuspalveluun sisältyy kaikki elämän osa-alueet arjesta selviytymisestä sosiaalisten taitojen hallintaan ja ylläpitoon.

Suinulan kuntoutumiskodin tehostetun tuen palveluun sisältyy ateriapalvelu. Ateriapalvelusta ja ruoan valmistuksesta vastaa Suinulan oma emäntä. Rivitalon palveluasumisessa kuntoutujat voivat valmistaa osaksi ruokansa itse omassa rivitalokodissaan.

Myös intervallityyppiset kuntoutumisjaksot ovat Suinulassa mahdollisia.

Ideologia

Kuntoutustyön teoreettisena pohjana on kognitiivisen psykoterapian ja dialektisen käyttäytymisterapian keskeisten periaatteiden käytännön soveltaminen. Ratkaisukeskeiset toimintamallit ja konstruktivistinen oppimiskäsitys ohjaavat myös työotetta ja toimintaa.

Yhteisöhoidon ja kasvatuksellisen yhteisön keskeisimpiä periaatteita toteutetaan toiminnassa seuraavasti:

 • demokraattinen päätöksenteko ja tasavertaisuus, jokaisella mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin
 • toiminnallisuus
 • yhdessä tekeminen, dialektisuus
 • avoimuus (myös ulospäin)
 • terveen järjen periaate
 • tavoitteellisuus

Palvelut

Jokaiselle kuntoutujalle suunnitellaan yksilöllinen palvelukokonaisuus. Palvelupaketti rakennetaan tavoitteiden pohjalta yhteistyössä kuntoutujan, kotikunnan sosiaali- ja terveystoimen edustajien ja omaisten kanssa.

Kuntoutustyön pohjaksi valitaan työotteen perusmuoto kuntoutujan tavoitteen ja tarpeen mukaan. Kuntoutustyön perusmuoto valitaan kahdesta päälinjasta:

 • enemmän apua ja hoivaa painottava palvelukokonaisuus tai
 • itsenäiseen toimintaan tähtäävä ohjausta ja tukea sisältävä kuntoutuskokonaisuus

Työotteen päälinja on joustava, ja siihen voi kuulua hyvinkin yksilöllisiä variaatioita kuntoutujan voimavarojen, taitojen, osaamisen ja tavoitteiden mukaan.

Palveluun kuuluu aina

 • kuntoutussuunnitelma, joka tarkistetaan ja arvioidaan kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin ja hyvin joustavasti
 • kokonaisvaltainen sosiaalipsykiatrinen kuntoutus, jossa huomioidaan kaikki elämän osa-alueet ja asukkaan verkostot kuntouttavaa työotetta noudattaen
 • ateriapalvelu
 • vastuuohjaajapari tai kolmikko (tiimi)
 • henkilökohtainen viikko-ohjelma
 • ryhmätoiminta
 • virkistystoiminta

Palveluun voi kuulua

 • pyykkipalvelu
 • siivouspalvelu
 • työtoiminta
 • henkilökohtainen avustaja asioitaessa
 • kuljetuspalvelu asioitaessa
 • tuki lääkehoidossa lääkkeiden säilytyksestä ja jakamisesta lääkehoidon ohjaukseen
 • apu ja hoito pienissä sairaanhoidollisissa toimenpiteissä (jalkojen, pienten haavojen hoito, verenpaineen, verensokerin mittaus jne)
 • avustaminen hygienianhoidossa

Kulkuyhteydet

Suinulan kuntoutumiskoti sijaitsee rauhallisessa maaseutumiljöössä, joten kulkuyhteydet toimivat sen mukaan. Bussilla pääsee Kangasalan ja Tampereen keskustoihin. Työntekijät kuljettavat asukkaat lähimmälle bussipysäkille, ja ovat vastassa bussilla, kun asukkaat saapuvat takaisin kotiin. Kuljetuskäytännöt ovat Suinulan arkea ja toimivat monen vuoden rutiinilla. Työntekijät auttavat ja tukevat kuntoutujia asioinnin suunnittelussa ja aikataulujen huomioon ottamisessa.

Kulkeminen ja asiointi bussilla vaatii asukkaalta hiukan enemmän vaivannäköä kuin bussilla liikkuminen Tampereen keskustassa. Parhaimmillaan Suinulan sijainti kulkuyhteyksineen auttaa, tukee ja vakauttaa kuntoutumista.

Suinulan kuntoutumiskodin pihasta kulkee palvelubussi kerran viikossa Kangasalan keskustaan ja takaisin. Kirjastoauto pysähtyy Suinulan pihassa parin viiikon välein. 

Tutustu yksiköihin