• slide
 • slide

Kuntoutumiskoti Suinula


Suinulassa mahdollistuvat eriasteiset asumis- ja kuntoutumispalvelut ympärivuorokautisesta tuesta tuettuun asumiseen. Suinulan asuntola tarjoaa tehostettua tukea ja rivitalo yhteisöllistä asumista. Asukaspaikkoja Suinulan asuntolassa on 19 ja rivitalossa 8. Henkilökunta työskentelee Suinulassa ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Suinula on avattu syyskuussa 2007.

Asukkailla voi olla psyykkisen sairauden lisäksi monenlaista tuen tarvetta somaattisen sairauden, vamman tai taustalla olevan päihderiippuvuuden vuoksi. Asukkaat ovat 18-65 -vuotiaita, fyysisesti toimintakykyisiä ja ilman apuvälineitä liikkuvia. Kuntoutuspalveluun sisältyy kaikki elämän osa-alueet arjesta selviytymisestä sosiaalisten taitojen hallintaan ja ylläpitoon.

Suinulan kuntoutumiskodin ympärivuorokautisen tuen palveluun sisältyy ateriapalvelu. Ateriapalvelusta ja ruoan valmistuksesta vastaa monipalvelutyöntekijä. Rivitalon yhteisöllisessä asumisessa kuntoutujat voivat valmistaa osaksi ruokansa itse omassa rivitalokodissaan.

Myös intervallityyppiset kuntoutumisjaksot ovat Suinulassa mahdollisia.

Ideologia

Kuntoutustyön teoreettisena pohjana on kognitiivisen psykoterapian ja dialektisen käyttäytymisterapian keskeisten periaatteiden käytännön soveltaminen. Ratkaisukeskeiset toimintamallit ja konstruktivistinen oppimiskäsitys ohjaavat myös työotetta ja toimintaa.

Yhteisöhoidon ja kasvatuksellisen yhteisön keskeisimpiä periaatteita toteutetaan toiminnassa seuraavasti:

 • demokraattinen päätöksenteko ja tasavertaisuus, jokaisella mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin
 • toiminnallisuus
 • yhdessä tekeminen, dialektisuus
 • avoimuus (myös ulospäin)
 • terveen järjen periaate
 • tavoitteellisuus

Palvelut

Jokaiselle kuntoutujalle suunnitellaan yksilöllinen palvelukokonaisuus. Palvelupaketti rakennetaan tavoitteiden pohjalta yhteistyössä kuntoutujan, kotikunnan sosiaali- ja terveystoimen edustajien ja omaisten kanssa.

Kuntoutustyön pohjaksi valitaan työotteen perusmuoto kuntoutujan tavoitteen ja tarpeen mukaan. Kuntoutustyön perusmuoto valitaan kahdesta päälinjasta:

 • enemmän apua ja hoivaa painottava palvelukokonaisuus tai
 • itsenäiseen toimintaan tähtäävä ohjausta ja tukea sisältävä kuntoutuskokonaisuus

Työotteen päälinja on joustava, ja siihen voi kuulua hyvinkin yksilöllisiä variaatioita kuntoutujan voimavarojen, taitojen, osaamisen ja tavoitteiden mukaan.

Palveluun sisältyy

 • kuntoutussuunnitelma, joka tarkistetaan ja arvioidaan kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin ja hyvin joustavasti
 • kokonaisvaltainen sosiaalipsykiatrinen kuntoutus, jossa huomioidaan kaikki elämän osa-alueet ja asukkaan verkostot kuntouttavaa työotetta noudattaen
 • ateriapalvelu
 • vastuuohjaajapari tai kolmikko (tiimi)
 • henkilökohtainen viikko-ohjelma
 • ryhmätoiminta
 • virkistystoiminta

Palveluun on mahdollista lisätä

 • pyykkipalvelu
 • siivouspalvelu
 • työtoiminta
 • henkilökohtainen avustaja asioitaessa
 • kuljetuspalvelu asioitaessa
 • tuki lääkehoidossa lääkkeiden säilytyksestä ja jakamisesta lääkehoidon ohjaukseen
 • apu ja hoito pienissä sairaanhoidollisissa toimenpiteissä (jalkojen, pienten haavojen hoito, verenpaineen, verensokerin mittaus jne)
 • avustaminen hygienianhoidossa

Kulkuyhteydet

Suinulan kuntoutumiskoti sijaitsee maaseutumiljöössä, 17 kilometrin päässä Kangasalan keskustasta osoitteessa Seppä-Juhontie 5, 36120 Suinula. Tampereen keskustaan on matkaa 25 kilometriä. Vuodesta 2007 lähtein toiminut Sevinio Oy:n Suinulan kuntoutumiskoti sijaitsee puolen kilometrin päässä.

Kuntoutumiskodin läheisyydessä on oma uimaranta ja laajat ulkoilumaastot. Kangasalan kaupungin hoitama ulkoilureitistö, Kaarinan polku, kulkee aivan lähistöllä. Ulkoilureiteillä on useita nuotio- ja retkeilypaikkoja sekä laavuja.

Tutustu yksiköihin