Tiimi


Sevinio Oy:n kuntoutustyötä tekevä henkilökunta koostuu sairaanhoitajista, lähihoitajista ja sosionomeista. Kaikilla kuntoutustyötä tekevillä työntekijöillä on mielenterveystyöhön tai psykiatriseen hoitotyöhön suuntautuneet erikoistumisopinnot. Työntekijöiden ammattikokemus aiemmista hoito- ja kuntoutustyön tehtävistä on laaja. Työryhmissä on lisäksi monipuolista kokemusta ja osaamista somaattisesta hoitotyöstä sekä päihdetyöstä.

Hoito- ja kuntoutustyötä tekevien lisäksi henkilökuntaan kuuluu Sevitekin työtoiminnan ohjaaja verstaalla, Suinulan emäntä sekä monipalvelutyöntekijä. Liiikuntaryhmiä ohjaamaan on palkattu liikunnanohjaaja ja Suinulan yhteisten tilojen siivousta hoitaa paikallinen siivousalan yrittäjä.

Kuntoutumiskoti Sointulassa henkilökunta on työssä joka päivä klo 8 - 21.
Suinulan kuntoutumiskoti sekä kuntoutumiskoti Lumme toimivat kolmessa vuorossa, vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä.
Sevitekin työtoiminnan ohjaaja työskentelee verstaalla arkisin klo 8 - 16, samoin kuin Suinulan emäntä.

Sevinio Oy tarjoaa henkilökunnalleen

 • säännöllisen työnohjauksen
 • hyvät työterveyspalvelut
 • joustavia työaikajärjestelyjä
 • ammatillista lisäkoulutusta
 • virkistyspäiviä
 • liiikunta- ja kulttuuriseteleitä
 • konkreettiset ja monipuoliset mahdollisuudet kehittää omaa sekä työryhmän työtä - toisin sanoen paljon vastuuta ja vapautta vaikuttaa omaan työhön ja mahdollisuudet ammatilliseen kasvuun
 • rennon ja mukavan työilmapiirin
 • supermukavat työkaverit
 • ainutlaatuisen viihtyisän työympäristön lähellä luontoa
 • johdon, joka on sitoutunut työelämän laadun parantamiseen sekä työntekijöiden ammatilllisen ja inhimillisen kasvun mahdolllistamiseen
 • johdon, joka on sitoutunut hyvään johtamiskulttuuriin 

Rekrytointi

Sevinio Oy:n henkilökunta on poikkeuksellisen sitoutunutta, mutta mukaan mahtuu aktiivisia, ammattitaitoisia sijaisia ja keikkatyöntekijöitä. 
Tiedustelut ja yhteydenotot: 040 039 5357 tai sanna.makela@sevinio.fi

Opiskelijat

Sevinio Oy tekee kiinteää yhteistyötä TAMKin ja Tredun kanssa.
Sevinio Oy tarjoaa sairaanhoitaja-, sosionomi- ja lähihoitajaopiskelijoille harjoittelupaikkoja.

Lähihoitajien tutkintoon kuuluvat näytöt ja tutkintotilaisuudet onnistuvat Suinulassa ja Sointulassa. Tarjoamme harjoittelupaikkoja ensisijaisesti niille lähihoitajaopiskelijoille, jotka suuntautuvat mielenterveystyöhön.

Harjoittelupaikkoja voit tiedustella

 • suinula@sevinio.fi - otsikkokenttään maininta "työharjoittelu"
 • Sanna Mäkelä, 040 039 5357 tai sanna.makela@sevinio.fi