• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide

Kuntoutumiskoti Lumme


Kuntoutumiskoti Lumme koostuu kahdesta CLT-luhtitalosta. Sen suunnittelussa on huomioitu taide sekä rakennusten ympäristö. Taidesuunnittelija Tuula Lehtinen loi idean julkisivuun aaltoilevista lamelleista ja luhtikäytäviä koristavista iso lumme kuvioista. Lehtinen hyödynsi ideoinnissaan alueen vesistöä, jossa kasvaa iso lumpeita. Myös lamellien muotoilu on saanut alkunsa Vesijärven aalloista.

Rakennukset rakennettiin CLT elementeistä. Puurakenne on nykyajan mukainen erittäin laadukas, ekologinen, energiatehokas ja kestävä ratkaisu. CLT-rakenne takaa erinomaisen sisäilmanlaadun, sillä se on rakennettu täysin luonnon materiaalista. Puulla on todettu olevan positiivisia terveysvaikutuksia puhtaan ilmanlaadun ansiosta. CLT puurakenteella on tutkitusti rauhoittava sekä stressiä vähentävä vaikutus. Rakenteen äänieristys lisää asukkaiden asumisen mukavuutta.

Kuntoutumiskodin ympäristö ja sijainti tukevat vahvasti mielenterveyskuntoutumista, sillä rakennukset sijaitsevat kauniissa, rauhallisessa maalaisympäristössä Vesijärven läheisyydessä.

 

Ympärivuorokautinen erityishoivan asumispalveluyksikkö

Kuntoutumiskoti Lumme on erityishoivan asumispalveluyksikkö, jossa henkilökunta on asukkaiden apuna ja tukena ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Lumme mahdollistaa kuntoutujille asumisen omassa asunnossa, mutta tarjoaa asumisen tueksi räätälöidysti ja yksilöllisesti tehostettua ja erityistä tukea.

Lumme tarjoaa palveluja asukkaille, joilla voi olla psyykkisen sairauden lisäksi monenlaista tuen tarvetta somaattisen sairauden, vamman tai taustalla olevan päihderiippuvuuden vuoksi. Asukkaat ovat 18-65 -vuotiaita, fyysisesti toimintakykyisiä ja pääntöisesti ilman apuvälineitä liikkuvia. Asukkaiden tuen tarve muodostuu pääsääntöisesti vakavasta ja eri asteisesta psyykkisestä oireilusta ja tunteensäätelyn haasteista. Henkilökunnan rekrytoinnissa ja koulutuksessa on panostettu erityisesti kykyyn kohdata ja ratkoa näitä vaativia ja kuntoutujan elämänlaatua haittaavia haasteita.

Kuntoutuspalveluun sisältyy elämän osa-alueet arjesta selviytymisestä sosiaalisten taitojen hallintaan ja ylläpitoon sekä psyykkiseen pärjäämiseen. Asukaspaikkoja on yhteensä 28. Asunnot sijaitsevat kahdessa kaksikerroksisessa luhtitalossa rauhallisessa ja kauniissa pirkanmaalaisessa maalaismiljöössä. Suinulan Lumme avattiin maaliskuussa 2021.

Kaikissa luhtitalojen yksiöissä on oma keittiö, mutta asukaskohtaisesti tarjolla myös ateriapalvelu. Kuntoutumiskoti Lumpeen ateriapalvelu voidaan sopia yksilöllisesti kuntoutujan tavoitteen ja tarpeen mukaan sisältämään kaikki vuorokauden ateriat palveluruokalassa tarjoiltuina tai osittainen ateriapalvelu. Osittainen ateriapalvelu sisältää vähintään päivän toisen lämpimän aterian ja vaihtoehtoisesti joko aamu- tai iltapalan.

Lumme tarjoaa myös intervallityyppisiä kuntoutumisjaksoja paikkatilanteen mukaan.

 

Ideologia

Kuntoutustyön teoreettisena pohjana on kognitiivisen psykoterapian ja dialektisen käyttäytymisterapian keskeisten periaatteiden käytännön soveltaminen. Ratkaisukeskeiset toimintamallit ja konstruktivistinen oppimiskäsitys ohjaavat myös työotetta ja toimintaa. Kuntoutujien haasteiden ja ongelmien kohtaaminen toteutuu positiivisen psykologian kehyksessä.

Palvelun ideologisia periaatteita ovat:

 • demokraattinen päätöksenteko ja tasavertaisuus yhteisissä asioissa
 • yksilöllisyys - tavoitellaan palvelun yksilöllistä joustavuutta kuntoutumisnäkökulma huomioiden
 • toiminnallisuus - tarjolla yhteisiä aktiviteetteja ja yhdessä tekemistä
 • dialektisuus ja avoimuus - neuvottelu- sopimis- ja keskustelukulttuuri asukkaiden ja työntekijöiden kesken
 • terveen järjen -periaate - asiat kuin asiat ovat ratkaistavissa hyvällä tahdolla, jos kaikki joustavat
 • tavoitteellisuus - mielenterveyskuntoutus ja asuminen tähtäävät mahdollisimman hyvään elämään

 

Palvelut

Jokaiselle kuntoutujalle rakennetaan yksilöllinen palvelupaketti tavoitteiden pohjalta yhteistyössä kuntoutujan, kotikunnan sosiaali- ja terveystoimen edustajien ja omaisten kanssa.

Kuntoutustyön pohjaksi valitaan työotteen perusmuoto kuntoutujan tavoitteen ja tarpeen mukaan. Kuntoutustyön perusmuoto voidaan valita kahdesta päälinjasta:

1. Apua, hoivaa ja palvelua painottava palvelukokonaisuus

2. Ohjausta ja tukea painottava palvelukokonaisuus, jossa korostuvat kuntoutujan itsenäinen toiminta, vastuu valinnoistaan, oma psyykkinen työ ja kasvu elämänsä haasteiden ratkaisemiseksi ammattilaisten antaman ohjauksen ja keskusteluavun myötä

Työotteen päälinja on joustava, ja siihen voi kuulua hyvinkin yksilöllisiä variaatioita päälinjojen välillä kuntoutujan voimavarojen, taitojen, osaamisen ja tavoitteiden mukaan.

 

Palveluun kuuluu aina

 • kuntoutussuunnitelma, joka tarkistetaan ja arvioidaan kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin ja hyvin joustavasti
 • kokonaisvaltainen sosiaalipsykiatrinen kuntoutus, jossa huomioidaan kaikki elämän osa-alueet ja kuntoutujan verkostot kuntouttavaa työotetta noudattaen
 • ateriapalvelu - kaikki vuorokauden ateriat tai osittainen ruokapalvelu kuntouttava näkökulma huomioiden
 • terveyspalvelujen koordinointi, ohjaus ja tuki palvelujen toteutumiseen
 • sosiaalipalvelujen koordinointi, ohjaus ja tuki palvelujen toteutumiseen
 • lääkehoidon toteutus
 • vastuuohjaajapari tai kolmikko (tiimi)
 • henkilökohtainen viikko-ohjelma
 • ryhmätoiminta
 • virkistystoiminta

 

Palveluun voi kuulua

 • pyykkipalvelu
 • siivouspalvelu
 • työtoiminta
 • henkilökohtainen avustaja asioitaessa
 • kuljetuspalvelu asioitaessa
 • tuki lääkehoidossa lääkkeiden säilytyksestä ja jakamisesta lääkehoidon ohjaukseen
 • apu ja hoito pienissä sairaanhoidollisissa toimenpiteissä (rasvaukset, haavojen hoito, verenpaineen, verensokerin mittaus jne)
 • avustaminen hygienianhoidossa

 

Kulkuyhteydet

Lumme sijaitsee rauhallisessa maaseutumiljöössä, jonka läheisyyteen kulkee julkinen liikenne. Linja-autolla pääsee Kangasalan ja Tampereen keskustoihin. Työntekijät avustavat tarvittaessa asukkaat lähimmälle bussipysäkille ja ovat vastassa heitä, kun asukkaat saapuvat takaisin. Ohjaajat auttavat ja tukevat kuntoutujia asioinnin suunnittelussa ja aikataulujen huomioon ottamisessa.

Sijainti kulkuyhteyksineen auttaa, tukee ja vakauttaa kuntoutumista.

Palvelubussi kulkee lähellä sijaitsevan Suinulan kuntoutumiskodin pihasta Kangasalan keskustaan ja takaisin. Kirjastoauto pysähtyy Suinulan kuntoutumiskodin pihassa vuoroviikoin.

Tutustu yksiköihin