• slide

Sopu - tukiasunnot ja tuettu asuminen


Sevinio Oy:n tukiasunnot ovat tavallisia kerrostaloasuntoja Kangasalla tai Tampereella. Asumiseen liitetään kuntoutuspalvelu, johon sisältyy kuntoutujan tarpeen mukaan tukea ja ohjausta elämän eri osa-alueilla kotiin vietävän palvelun periaatteella. Palvelupaketti rakennetaan kuntoutujan tavoitteiden ja tarpeiden pohjalta yhteistyössä kuntoutujan, kotikunnan sosiaali- ja terveystoimen edustajien ja omaisten kanssa.

Tuettu asuminen on palvelumuoto, joka toimii tukiasumisen tavoin, mutta asunto on kuntoutujan oma tai itse vuokraama.

Sointulassa ja Suinulassa järjestettävä toiminta voi olla osa tukiasumisen ja tuetun asumisen asiakkaiden palvelupakettia, myös ilta-aikaan tai viikonloppuisin. Toiminta, tuki ja osallistuminen sovitaan yksilöllisesti ja tarpeen mukaan kuntoutus- ja palvelusuunnitelmassa. Kuntoutujilla on mahdollisuus olla yhteydessä tarpeen mukaan Sointulaan tai Suinulaan aina kun henkilökunta on paikalla.

Tukiasumisen ja tuetun asumisen oma työntekijä kotiin vietävän palvelun periaatteella työskentelee pääsääntöisesti arkisin klo 8.000 - 16.00.

Palveluun sisältyy

kuntoutussuunnitelma, joka tarkistetaan ja arvioidaan 2 - 4 kertaa vuodessa tai tarpeen mukaan useammin

  • kokonaisvaltainen sosiaalipsykiatrinen kuntoutus, jossa huomioidaan elämän eri osa-alueet ja kuntoutujan verkostot kuntouttavaa työotetta noudattaen
  • oma työntekijä, joka tukee ja ohjaa kohti itsenäisempää ja vastuullisempaa elämää
  • ryhmätoiminta, aktiviteetit ja virkistystoiminta yksilöllisesti, kuntoutujan kiinnostuksen ja tavoitteiden mukaan
  • palveluun voidaan liittää Sevinio Oy:n tai muiden palveluntuottajien työtoimintaa

Kuntoutumisen tavoitteena voi painottua arkisista asioista suoriutuminen omassa kodissa tai toimivien keinojen löytyminen kuntoutujan vaikeiksi kokemiin tilanteisiin, osallisuus yhteiskunnan jäsenenä tai suuntautuminen kodin ulkopuolisiin harrastuksiin, opiskeluun tai työelämään. Kuntoutumisen painopiste ja harjoiteltavat asiat ovat yksilöllisiä. Kuntoutuja saa tarpeidensa mukaista neuvontaa ja kannustusta kodin ulkopuolelle suuntautumiseen.

Tutustu yksiköihin