• slide
 • slide

Kuntoutumiskoti Sointula

 

Kantatalo on avattu vuonna 1999 ja siellä asuu 9 kuntoutujaa. Kuntoutujilla on omat huoneet sekä viihtyisät yhteiset tilat. Rivitalo on valmistunut vuonna 2017, ja siellä asuu 8 kuntoutujaa omissa, 32 neliön hyvin varustelluissa yksiöissä.

Henkilökunta työskentelee Sointulassa joka päivä klo 8-21. Yöaikaan kuntoutujat tavoittavat tarvittaessa Suinulan kuntoutumiskodin henkilökunnan puhelimitse.

Sointulan asukkaat ovat aikuisikäisiä mielenterveyskuntoutujia ja itsenäisesti ilman apuvälineitä liikkumaan kykeneviä.

Ideologia

Kuntoutustyön teoreettisena pohjana on kognitiivisen psykoterapian ja dialektisen käyttäytymisterapian keskeisten periaatteiden käytännön soveltaminen. Ratkaisukeskeiset toimintamallit ja konstruktivistinen oppimiskäsitys ohjaavat myös työotetta ja toimintaa.

 • Ideologisina periaatteina toimivat yhteisöhoidon ja kasvatuksellisen yhteisön keskeisimmät periaatteet
 • demokraattinen päätöksenteko ja tasavertaisuus, jokaisella mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin
 • toiminnallisuus
 • yhdessä tekeminen, dialektisuus
 • avoimuus (myös ulospäin)
 • terveen järjen periaate
 • tavoitteellisuus

Palvelut

Asumiseen liitetään kuntoutuspalvelu, johon sisältyy elämän eri osa-alueet arjesta selviytymisestä sosiaalisten taitojen hallintaan ja ylläpitoon.
Jokaiselle kuntoutujalle suunnitellaan yksilöllinen palvelukokonaisuus. Palvelupaketti rakennetaan tavoitteiden pohjalta yhteistyössä kuntoutujan, kotikunnan sosiaali- ja terveystoimen edustajien ja omaisten kanssa.

Palveluun kuuluu

 • kuntoutumissuunnitelma, joka tarkistetaan ja arvioidaan 3-4 kertaa vuodessa
 • kokonaisvaltainen sosiaalipsykiatrinen kuntoutus, jossa huomioidaan kaikki elämän osa-alueet ja asukkaan verkostot kuntouttavaa työotetta noudattaen
 • työ-, päivä- ja ryhmätoiminta
 • virkistystoiminta
 • ohjaajien tuki itsenäisempään ja vastuulliseen elämään

Kuntoutujaa tuetaan omien voimavarojen löytämiseen, käyttämiseen sekä omatoimisuuteen.

Kuntoutumisen tavoitteena voi painottua arkisista asioista suoriutuminen, turvallisuuden tunteen saavuttaminen tai toimivien keinojen löytyminen kuntoutujan vaikeaksi kokemiin tilanteisiin.

Kuntoutumisen pääpaino voi olla päivittäisten toimintojen, psyykkisten, fyysisten, sosiaalisten tai kognitiivisten toimintojen tukemisessa. Kuntoutumisen painopiste ja harjoiteltavat asiat ovat yksilöllisiä. Kuntoutuja saa tarpeidensa mukaista neuvontaa arjesta selviytymisen tukemiseksi sekä kannustusta ja ohjausta liikkumiseen ja asioimiseen kodin ulkopuolella.

Kuntoutuja saa ohjausta, kannustusta, motivointia ja tukea niissä päivittäisissä toimissa, joissa hän sitä tarvitsee. Päivittäisiin toimiin kuuluvat ruuanvalmistus ja ruokailu, kodinhoito, vaatehuolto ja henkilökohtainen hygienia ja asiointi.

Tutustu yksiköihin