Kuntoutus


Mielenterveyskuntoutus on moniammatillista ja monipuolista työtä, jossa kuntoutujan oma rooli on merkittävä. Käsitämme mielenterveyskuntoutuksen kiinteänä ja oleellisena asumispalveluihin liittyvänä toimintana. Asumispalveluissa kuntoutuja voi kuntoutua ja harjoitella elämistä turvallisesti.

Mielenterveyskuntoutus rakentuu mielenterveystyöntekijöiden osaamisesta, hyvästä vuorovaikutuksesta asiakkaiden kanssa, yhteisestä tekemisestä, aktiviteeteista, toimintamahdollisuuksista ja kuntoutujayhteisöstä. Mielenterveyskuntoutukseen sisältyy myös hoidollisia ja terapeuttisia elementtejä, psykoedukaatiota sekä työskentelyä päihteettömyyden toteutumiseksi. Tuloksellinen mielenterveyskuntoutus onkin hyvin yksilöllistä, myös silloin kun asuminen toteutuu yhteisössä. Jokaisen ihmisen elämä, tavoitteet ja tarpeet ovat henkilökohtaisia.

Tutustu palveluihin