Psykoterapia


Sevinio Oy tarjoaa psykoterapiapalveluja.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia - KELAn hyväksymä psykoterapeutti (YET) Jaana Närjänen
Tiedustelut ja yhteydenotot: 040 503 9537 tai jaana.narjanen@sevinio.fi

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tavoitteellista asiakkaan ja terapeutin yhteistyötä. Se on tieteellisesti todistettu hyödylliseksi ja tehokkaaksi menetelmäksi ahdistus- ja masennusoireiden hoidossa sekä pakko-oireisen häiriön, riippuvuusongelmien ja unihäiriöiden hoidossa. Terapiaa voidaan soveltaa myös monissa muissa yhteyksissä mm. psykoosisairauksien ja persoonallisuushäiriöiden hoidossa.

Terapiatyöskentelyn lähtökohtana on asiakkaan henkilökohtainen ja ainutkertainen kokemus. Terapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista. Tavallisimmin yksi tapaamiskerta kestää 45 minuuttia. Tapaamisia on yleensä 1-2 kertaa viikossa.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on käytännönläheistä ja asiakkaan arkielämään kiinnittyvää. Terapiassa voidaan soveltaa erilaisia käyttäytymisterapian muotoja. Tavoitteena on aina parantaa asiakkaan elämänlaatua ja etsiä yhdessä keinoja ja uusia toimintamalleja asiakkaan arkeen ja hankaliin tunnekokemuksiin.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Valmennus on asiakkaan arkeen sidottua, konkreettista ja tavoitteellista harjoittelua. Valmennus perustuu yhteisiin sopimuksiin ja asiakkaan vahvuuksien hyödyntämiseen hauskuutta ja iloa hyödyntäen. Valmennus on aina yksilöllinen, räätälöity ja henkilökohtainen vuorovaikutusprosessi.

Ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta voidaan hyödyntää ja soveltaa myös muiden kuin neurokirjon asiakkaiden kanssa. Asiakkaina voivat olla Sevinio Oy:n asumispalveluissa asuvat kuntoutujat sekä muualta ohjautuvat asiakkaat.

Tiedustelut ja yhteydenotot: 040 503 9537 tai jaana.narjanen@sevinio.fi

Tutustu palveluihin