Asumispalvelut


Sevinio Oy:n asumispalveluissa toteutuu tuki portaittain tehostetusta palveluasumisesta tuettuun asumiseen ja omaan kotiin annettaviin tukipalveluihin.

Tehostettu palveluasuminen

  • Suinulan kuntoutumiskoti
  • Suinulan Lumme - avataan syksyllä 2020

Palveluasuminen 

  • Kuntoutumiskoti Sointulan kantatalo
  • Sointulan rivitalo
  • Suinulan rivitalo 

Tukiasuminen - Sopu 

  • tukiasuminen
  • tuettu asuminen
  • omaan kotiin vietävät palvelut

Asuminen ei ole vain asumista, asuminen on aktiivista kuntoutumista.

Sevinio Oy:n asumispalvelut sisältävät asumisen lisäksi aina kuntoutumispalvelupaketin, joka sovitaan yhdessä kuntoutujan ja hänen verkostonsa kanssa. Palvelupakettiin voi sisältyä esimerkiksi hoidollista apua, aktiviteetteja, työtoimintaa ja virkistystoimintaa. Asumispalvelun lisäksi palvelupakettiin sisältyy kuntoutujan ja ammattilaisten kanssa yhdessä räätälöityjä sopimuksia ja toimintatapoja, joiden avulla tarjotaan laadukasta kuntoutumista ja tuetaan elämänlaadun paranemista.

Kuntoutumissuunnitelma ohjaa asumista ja kuntoutumista. Suunnitelma on kuntoutujalähtöinen yhteinen sopimus, jossa mielenterveystyötä tekevillä työntekijöillä on oma asiantuntijaroolinsa. Keskeistä toimivan kuntoutussuunnitelman laatimisessa on kuntoutujan ja työntekijöiden välinen yhteistyö, kuntoutujan elämän tavoitteet, pyrkimykset, unelmat sekä kuntoutustyöntekijöiden osaaminen, asenne ja ammattitaito.

Tavoitteet voivat olla hyvinkin yksilöllisiä; turvallisesta pitkäaikaisesta asumisesta asumispalveluissa itsenäiseen elämään, opiskeluun ja ammattiin. Kuntoutussuunnitelma toimii karttana kohti hyvää elämää sekä kuntoutujalle itselleen, että hänen omaisilleen kuin myös kuntoutustyötä tekeville ammattilaisille.

Sevinio Oy:n asumispalvelut ovat päihteettömiä. Kuntoutujia tuetaan pysymään päihteettöminä aktiivisesti, erilaisin kuntoutumis keinoin.

Tutustu palveluihin