Palvelumme


Asumispalveluissa toteutuu tuki portaittain tehostetusta palveluasumisesta itsenäiseen asumiseen. Asumiseen liitetään yksilöllisesti kuntoutumispalveluja.

Kuntoutumispalveluista muodostuu yksilöllinen kokonaisuus sisältäen tukea, ohjausta, monipuolisia aktiviteetteja, työtoimintaa, harrastusryhmiä, virikkeitä sekä terapeuttista työskentelyä ryhmissä tai yksilötyönä. Tutustu lisää palveluihimme.

Asiakkaan kuntoutuminen on prosessi, jonka kesto vaihtelee paitsi asiakkaan sairauden asteesta niin myös kuntoutusta suorittavien työntekijöiden arvoperustasta, jolle rakentuu jokaisen asiakkaan kohtaaminen ihmisarvoisena yksilönä sairaudesta huolimatta. Sevinio Oy:n kaikissa yksiköissä kuntoutus nähdään ihmisen arkea tukevana, asiakkaan ja kuntouttajan välisenä, yhteisesti sovittuina kuntoutusmuotoina, jotka tukevat kuntoutujan voimavaroja ja elämänhallinnan tunnetta.   

Tutustu palveluihin