Sointulan rivitalo

Sointulan rivitalo on avattu vuonna 2017. Rivitalossa asuu 8 kuntoutujaa omissa tilavissa ja viihtyisissä rivitaloyksiöissään.

Henkilökunta työskentelee kodissa joka päivä klo 8-21. Yöaikaan kuntoutujat tavoittavat tarvittaessa Suinulan kuntoutumiskodin henkilökunnan puhelimitse.

Rivitalon asukkaat ovat aikuisikäisiä mielenterveyskuntoutujia ja itsenäisesti ilman apuvälineitä liikkumaan kykeneviä.

Ideologia

Kuntoutustyön teoreettisena pohjana on kognitiivisen psykoterapian ja dialektisen käyttäytymisterapian keskeisten periaatteiden käytännön soveltaminen. Ratkaisukeskeiset toimintamallit ja konstruktivistinen oppimiskäsitys ohjaavat myös työotetta ja toimintaa.

Ideologisina periaatteina toimivat yhteisöhoidon ja kasvatuksellisen yhteisön keskeisimmät periaatteet

 • demokraattinen päätöksenteko ja tasavertaisuus, jokaisella mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin
 • toiminnallisuus
 • yhdessä tekeminen
 • dialektisuus
 • avoimuus (myös ulospäin)
 • terveen järjen periaate
 • tavoitteellisuus

Palvelut

Asumiseen liitetään kuntoutuspalvelu, johon sisältyy elämän eri osa-alueet arjesta selviytymisestä sosiaalisten taitojen hallintaan ja ylläpitoon. Jokaiselle kuntoutujalle suunnitellaan yksilöllinen palvelukokonaisuus. Palvelupaketti rakennetaan tavoitteiden pohjalta yhteistyössä kuntoutujan, kotikunnan sosiaali- ja terveystoimen edustajien ja omaisten kanssa.

Palveluun sisältyy

 • kuntoutumissuunnitelma, joka tarkistetaan ja arvioidaan 3-4 kertaa vuodessa
 • kokonaisvaltainen sosiaalipsykiatrinen kuntoutus, jossa huomioidaan kaikki elämän osa-alueet ja asukkaan verkostot kuntouttavaa työotetta noudattaen
 • työ-, päivä- ja ryhmätoiminta
 • virkistystoiminta
 • ohjaajien tuki itsenäisempään ja vastuulliseen elämään

Kuntoutujaa tuetaan yksilöllisesti omien voimavarojen löytämiseen, käyttämiseen sekä omatoimisuuteen.

Kuntoutumisen tavoitteena voi painottua arkisista asioista suoriutuminen, turvallisuuden tunteen saavuttaminen tai toimivien keinojen löytyminen kuntoutujan vaikeaksi kokemiin tilanteisiin. Kuntoutumisen paonopiste ja harjoiteltavat asiat ovat yksilöllisiä. Kuntoutuja saa tarpeidensa mukaista neuvontaa arjesta selviytymisen tukemiseksi sekä kannustusta ja ohjausta liikkumiseen, harrastamiseen ja asioimiseen kodin ulkopuolella.