Kuntoutumiskoti Suinula

suinula_prakennus_4_360.jpg
 

Suinulassa mahdollistuvat eriasteiset asumis- ja kuntoutumispalvelut tehostetusta tuesta tuettuun asumiseen. Asukkailla voi olla psyykkisen sairauden lisäksi monenlaista tuen tarvetta somaattisen sairauden, vamman tai päihderiippuvuuden vuoksi. Asukkaat ovat fyysisesti toimintakykyisiä ja ilman apuvälineitä liikkumaan kykeneviä.

Kuntoutuspalveluumme sisältyvät kaikki elämän osa-alueet arjesta selviytymisestä sosiaalisten taitojen hallintaan ja ylläpitoon. Asukaspaikkoja Suinulan asuntolassa on 20 ja rivitalossa 8. Henkilökunta työskentelee kodissa ympäri vuorokauden. Koti on avattu syyskuussa 2007.

Myös intervallityyppiset kuntoutumisjaksot ovat kodissamme mahdollisia.

 

Ideologia

Kuntoutustyön teoreettisena pohjana on kognitiivisen psykoterapian ja dialektisen käyttäytymisterapian keskeisten periaatteiden käytännön soveltaminen. Ratkaisukeskeiset toimintamallit ja konstruktivistinen oppimiskäsitys ohjaavat myös toimintaa. Yhteisön ideologisina periaatteina toimivat yhteisöhoidon ja kasvatuksellisen yhteisön periaatteet, joista toimintaa eniten ohjaavat

  • demokraattinen päätöksenteko, jokaisella mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin
  • toiminnallisuus, yhdessä tekeminen
  • avoimuus (myös ulospäin)
  • terveen järjen periaate
  • tavoitteellisuus

pdf-kuvake.gifKuntoutumiskoti Suinulan viikko-ohjelma

pdf-kuvake.gifKuntoutumiskoti Suinulan esite »

 

Suinulan palvelut »

Suinulan tilat »

Suinulan ruokala »

Suinulan luonto »

Kuvia Suinulasta »

 

 

Sevinion etusivu »