Työtoiminta

Sivun päivitys on kesken (30.5.2016)

Työtoiminta

Järjestämme työtoimintaa Suinulan kuntoutumiskodin verstaalla, laitoskeittiöllä ja asuntolassa. Työtoimintaan osallistumisen edellytyksenä on kuntoutujan riittävän vakaa psyykkinen kunto sekä tuettuun työhön tarvittavat voimavarat ja motivaatio.

Työtoiminta on mahdollista kotiemme asukkaille sekä muille lähialueilla asuville mielenterveyskuntoutujille. Tukityöpaikoista voi tiedustella Kaija Jokiselta arkisin klo 8-16 puh. 0400 395357


Työtoiminnan periaatteet

  • työtoiminta on osa kuntoutujan henkilökohtaista kuntoutussuunnitelmaa
  • toiminnasta sovitaan kuntoutujan kotikunnan sosiaali- ja terveystoimen kanssa
  • kuntoutujan kanssa tehdään tukityösopimus
  • kuntutujalle maksetaan ahkeruusrahaa 2 €/tunti
  • työaika ja työpäivien määrä voidaan sopia yksilöllisesti kuntoutujan voimavarojen ja tarpeiden mukaan, enintään 6 tuntia/päivä.
  • kuntoutujalla on työpäivinään mahdollisuus työpaikkaruokailuun
  • kuntoutujalla on oma työpaikkaohjaaja, jonka tehtäviin kuuluu opetus ja ohjaustyö.
  • työpaikkaohjaaja tuntee kuntoutujan kokonaistilanteen ja toimii tavoitteellisesti
  • kuntoutuja osallistuu työtoiminnan ohjausryhmään

Versta_kaivonkansi_rakennus_Pro.jpg


Sevinion etusivu »